Zaproponowane kierunki działania w zakresie rozwoju kultury, rekreacji i turystyki w Gminie Lipsk przez uczestników spotkania z Komisją kultury, oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 24 stycznia 2015 r.

Drukuj

DYSKUSJA W RAMACH PRAC KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

 Miejsce: MGOK Lipsk
Data: 24. 01. 2015 r.

 Główne kierunki działania wg zebranych:

- zwiększenie zaangażowania społeczeństwa,
- poprawa infrastruktury turystycznej,
- poprawa promocji gminy,
- aktywizacja osób niepełnosprawnych,
- uaktywnienie inicjatyw sportowych.

W ZAKRESIE TURYSTYKI

a) plan budowy infrastruktury turystycznej,

b) zagospodarowanie terenu basenu:

- boisko do siatkówki,
- skatepark,
- siłownia otwarta,
- dzierżawa terenu,
- kemping – parking,
- deszczownica,
- toalety publiczne,
- oczyszczenie Biebrzy,

c) ścieżki i trasy turystyczne:

- zinwentaryzowanie szlaków,
- ścieżka (deptak) piesza, rowerowa nad Biebrzę,
- zagospodarowanie turystyczne ulicy Saperów,
- włączenie bunkra w ścieżki turystyczne,
- ścieżka przyrodnicza,
- szlak legend,
- tablica informacyjna dot. szlaków,

d) promocja turystyczna:

- Centrum Informacji Turystycznej,
- Promocja Lipska w biurach podróży:

* opracowanie pomysłu na wycieczkę po Lipsku i okolicach;

- Promocja potrawy regionalnej,
- Szersza promocja walorów gminy:

* promocja w mediach,
* promocja w internecie,
* promocja filmami o Lipsku,
* promocja walorów poprzez imprezy rekreacyjno - sportowe (m.in. rodzinne),

- poprawa jakości strony internetowej gminy,
- promocja w kierunku "Lipsk - miasto królewskie",
- dbałość o wizerunek gminy,
- promocja rekonstrukcjami historycznymi,
- wykorzystanie dostępnych opracowań nt. historii,

e) praca nad produktem turystycznym;

- współpraca z samorządami sąsiednimi,
- współpraca z górnabiebrza.pl,
- wspieranie inicjatyw i zakładania gospodarstw agroturystycznych,
- dostępność do atrakcji turystycznych,
- zwiększenie dostępności muzeum,
- doskonalenie przewodników (wiedza),
- aktywizacja przewodników,
- platforma turystyczna dla przewodników, turystów, grup zorganizowanych,
- promocja wśród grup katolickich,
- rozwój ekomuzeum.

W ZAKRESIE KULTURY I TRADYCJI

a) reaktywacja Kina Batory:

- DKF - organizacja spotkań,
- współpraca z DKF Augustów/Białystok,
- prezentacja filmów związanych z Lipskiem,

b) Wioska tematyczna:

- prezentacja przedstawicieli kultury lipskiej:

* wystawy starych zdjęć,
* wernisaże,
* wystawy rękodzieła,
* fotowernisaże,
* warsztaty tkackie,

- poszerzanie działalności MGOK o ofertę:

* dla dzieci, m.in. zajęć plastycznych,
* osób aktywnych zawodowo,
* seniorów,
* kawiarenka - miejsce spotkań,

- Dom Rzemiosła,
- wystawy starych zdjęć,

c) historia:

- wykorzystanie dostępnych opracowań nt. historii,
- zadbanie o miejsca pamięci narodowej i lokalną historię:

* tablica informacyjna nt. pomnika w parku,
* odtworzenie Izby Pamięci Narodowej,
* digitalizacja starych zdjęć,
* archiwum historii gminy,
* zagospodarowanie bunkra,

- rekonstrukcje historyczne w Lipsku (m.in. połączone z warsztatami tkackimi, wystawy lokalnych twórców),
- zapraszanie prelegentów,
- pikniki rodzinne bezalkoholowe (tematyczne),

d) aktywizacja mieszkańców wsi:

- wykorzystanie świetlic, szkół wiejskich.

W ZAKRESIE REKREACJI/SPORTU

a) aktywizacja sportowa mieszkańców:

- zwiększenie dostępności do Orlika,
- budowa siłowni publicznej, otwartej,
- ścieżki piesze i rowerowe,
- akcje promocji aktywnego spędzania czasu, spotkania z trenerami, sportowcami (bieganie, nordic walking, aerobik),
- reaktywacja LUKS "Biebrza",
- skatepark,
- imprezy rekreacyjno - sportowe (m.in. rodzinne),

b) współpraca z samorządem okolicznym (gminy, powiat, województwo);

- turnieje gmin,
- wymiana informacji między gminami,
- zamieszczanie ważnych informacji wzajemnie na stronach www.