Raport o stanie Gminy Lipsk za rok 2023

Szanowni Państwo,
wypełniając obowiązki wynikające z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, jestem zobowiązany już po raz szósty do przedstawienia Radzie Miejskiej w Lipsku raportu o stanie Gminy. Stanowi on zestawienie najważniejszych danych, obejmuje podsumowanie działań Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady Gminy. Obok elementów obligatoryjnych przewidzianych ustawą, raport zawiera też dane na temat innych obszarów działalności gminy, takich jak m. in. edukacja, stan bezpieczeństwa i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych.
Dokument został opracowany na podstawie informacji przygotowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Lipsku oraz jednostek organizacyjnych. Informacje w nim zawarte posłużą mieszkańcom Gminy Lipsk do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
Zapraszam do lektury.

                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Lipska,
                                                                                                                                                                                                         mgr Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: