Kontakt

{tab Grażyna Bachor}

Grażyna Bachor

Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem

Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk
tel. (87) 6422700,
wew. 23; fax. (87) 6422705

pok. nr 17

{tab Kazimierz Hećman}

Kazimierz Hećman

Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych

Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk
tel. (87) 6422700,
wew. 23; fax. (87) 6422705

pok. nr 17

{tab Jan Orpik}

Jan Orpik

Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej

Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk
tel. (87) 6422700,
wew. 23; fax. (87) 6422705

pok. nr 17

{tab Anna Czarnecka - Orpik}

Anna Czarnecka - Orpik

Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji

Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk
tel. (87) 6422700,
wew. 23; fax. (87) 6422705

pok. nr 17

{/tabs}