Wzóru formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego