Urząd Miejski w Lipsku


Podatki, opłaty

Stawki podatków lokalnych na 2024 r.
Featured

Stawki podatków lokalnych na 2024 r.

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2024 r.

 1. UCHWAŁA NR XLIII/350/23 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
 2. UCHWAŁA NR XXXV/269/22 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

  INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  Rada gminy określa zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych.
  Maksymalne stawki tego podatku na 2024 rok zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024, opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 774 i wzrosły o 15,00 %.
  Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2023 r, opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 23 października 2023 r. poz. 1132.
  Stawki ustalane przez radę nie mogą przekroczyć stawek górnych w poszczególnych kategoriach środków transportowych, a także nie mogą być niższe od obowiązujących stawek minimalnych.
  Stawki kwotowe w obowiązującej od 2023 roku Uchwale Nr XXXV/269/22 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych mieszczą się w ustalonych na dany rok granicach i są zgodne z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

  Burmistrz Lipska nie proponuje wprowadzenia zmian na 2024 rok w obowiązujących stawkach w podatku od środków transportowych.

 3. Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: