Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Zadanie: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Deklaracja dostępności

Rejony opiekuńcze

{slider HALINA SIEROCKA - starszy specjalista pracy socjalnej|closed}

Pok. nr 10
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

      Bartniki                            

      Dulkowszczyzna              

      Jaczniki                            

      Kopczany                          

      Lubinowo                          

      Nowe Leśne Bohatery      

      Stare Leśne Bohatery        

      Wołkusz                            

       Wołkusz-Sołojewszczyzna

      Dolna                                    

      Górna                                   

      Grodzieńska                        

      Jaśminowa                           

      Kasztanowa                      

      Krótka                              

      Nowodworska                  

      Miejska                              

      Ogrodowa                          

      Stolarska                            

      Zamiejska        

{slider SYLWIA BORKO - starszy pracownik socjalny}

Pok. nr 1
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

      Dolinczany

      Jasionowo

      Krasne

      Kurianka

      Lipsk Murowany

      Lichosielce

      Lipszczany

      Rakowicze

      Rygałówka

      Podwołkuszne

      Siółko

      Wyżarne

      Kościelna

      Rynek

      Słoneczna

      Szkolna

      Wesoła

      Zacisze

      Żłobikowskiego

      400-lecia

{slider KAROLINA HARASIMOWICZ - pracownik socjalny}

Pok. nr 10
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

     Jałowo      

      Kolonie Lipsk          

      Nowy Lipsk            

      Rogożynek              

      Rogożyn Nowy        

      Rogożyn Stary        

      Starożyńce              

      Skieblewo

      Żabickie  

      Jermakowicza        

      Leśna                      

      Lipowa                  

      Rybacka                

      Rzemieślnicza        

      Pusta                      

      Saperów                

      Batorego  

      Zakościelna   

{/sliders}

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158