Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku

Uchwały

 • UCHWAŁA NR XXXVII/299/23 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk
 • UCHWAŁA NR XXVII/204/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XXVII/203/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 • UCHWAŁA NR XXVII/202/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • UCHWAŁA NR XXVII/201/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • UCHWAŁA NR XXVII/200/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk

 • UCHWAŁA NR XI/84/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/83/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/82/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/81/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/80/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XXIII/177/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XIV/104/16 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR V/30/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XXX/244/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • UCHWAŁA NR XXVIII/229/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomośc (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XXVI/211/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XXIV/203/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR XX/133/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XX/132/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ARCHIWALNE)

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: