Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Zasady odbioru odpadów komunalnych

Zasady odbioru odpadów w roku 2020

W związku z obowiązkiem segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców, Urząd Miejski w Lipsku informuje o sposobie segregacji na poszczególne frakcje.

Featured

Informacja ws. opłaty śmieciowej

Burmistrz Lipska informuje, iż aktualnie umieszczane są w skrzynkach pocztowych dowody wpłat z "OPŁATY ŚMIECIOWEJ" na rok 2016. z indywidualnymi numerami kont wpłat.

BURMISTRZ LIPSKA
mgr Lech Łępicki

Nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipsk,

W związku z obniżeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz wprowadzeniem nowych stawek ryczałtowych od gospodarstw 6-osobowych i większych właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 13 marca br.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

B u r m i s t r z    L i p s k a   i n f o r m u j e:

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru stałych odpadów komunalnych. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: 

© 2024 Urząd Miejski w Lipsku. All Rights Reserved.