ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 25 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac Aleksandra Białous 87 642 27 00, w. 12 8 aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Teresa Bartoszewicz 87 642 27 00 9 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Mazur 87 642 27 00, w.17 11 teresa.mazur@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Jan baranowski 87 642 27 00, w. 27 5 jan.baranowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Anna Krzywicka
87 642 27 00, w. 21 1 anna.krzywicka@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Tomasz Leszkowicz
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Mariusz Rokita
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Janusz Bielawski
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Beata Borodziuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jan Krysiuk
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc     6. Jerzy Krysztopik
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

 Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

um budynek

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
kmb logo
Dożynki gminne 2016
Uroczystości w Jasionowie
Naumowicze - miejsce pamięci...
Złote i Srebne Gody
"Pomoż Sobie" - Wyjazd do Żarnowa
13 Sty 2017 15:38

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I półrocze 2017 roku - z terenu Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
13 Sty 2017 15:25

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Sty 2017 09:38

Obwodowych Komisji Wyborczych w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Sty 2017 08:50

w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Sty 2017 09:18

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 w Gminie Lipsk

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
09 Sty 2017 13:28

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
09 Sty 2017 13:18

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Augustowie przedstawiła ocenę sanitarną wody z kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
09 Sty 2017 06:50

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego odbędzie się [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Sty 2017 15:52

Burmistrz Lipska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
03 Sty 2017 11:32

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217)
Gmina [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Gru 2016 17:11

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz [ ... ]

Ogłoszenia - M-GOPS w LipskuWięcej...
23 Gru 2016 10:12
Uroczystość otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance

Nowo otwarty ośrodek będzie służył wsparciem dla osób niepełnosprawnych i przeznaczony będzie dla 20 uczestników, przede wszystkim zamieszkujących na terenie gminy Lipsk. Zaproszenie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Gru 2016 09:33

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje o uruchomieniu procesu naboru ochotników do 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Gru 2016 19:28

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie przesyła w załączeniu rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
22 Gru 2016 16:56
Spotkanie przy wigilijnym stole

Wczoraj, 21 grudnia, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się organizowana co roku wigilia dla samotnych i starszych osób z gminy Lipsk. Na wieczerzę wigilijną przybyło około 80 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Gru 2016 07:07

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 z końcem roku ruszają pierwsze konkursy związane z możliwością [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Gru 2016 06:58

Gmina Lipsk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku”

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
15 Gru 2016 18:48

Dnia 19 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Gru 2016 07:29

Obwieszczenie o przebudowie drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664 od km 0+00 do km 16+601

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Gru 2016 11:23
Mikołajki z TPL-em

Wspólne, rodzinne pieczenie pierników bożonarodzeniowych zorganizowało Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska w niedzielne popołudnie, 4 grudnia. Nie zabrakło także mikołajkowych [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
05 Gru 2016 10:59
Remont dobiegł końca. Kościelna ma nową nawierzchnię.

W piątek, 2 grudnia, miało miejsce uroczyste otwarcie odcinka ul. Kościelnej, który od września był remontowany przez firmę Strabag. W ramach prac inwestycyjnych wyremontowano  odcinek [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Gru 2016 10:22
Trzecie miejsce dla Lipska i Dąbrowy!

Podczas finałowego turnieju z cyklu Profesjonalnej Ligi Taekwon-do w Bartoszycach, który odbył się sobotę, 26 listopada, zawodnicy z Lipska i Dąbrowy Białostockiej reprezentujący Combat Sports [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Gru 2016 10:16
Zielone światło dla współpracy transgranicznej Lipsk - Sopockinie

W piątek, 25 listopada, delegaci z gminy Lipsk pojechali na Białoruś, aby zawiązać współpracę z gminą Spockinie. W czasie spotkania omawiano aspekty i dziedziny współpracy transgranicznej [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Lis 2016 14:17

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych OGŁASZA ZAPISY do nowoutworzonego ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KURIANCE. 1 grudnia 2016 roku rozpoczyna swoja działalnosc Srodowiskowy Dom [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Lis 2016 09:54

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański - zaprasza na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Lis 2016 12:24
Najlepszy pod słońcem jest karp z Siółka

Sołectwo Siółko z powodzeniem reprezentowało naszą gminę w tegorocznym konkursie kulinarnym Smaki Górnej Biebrzy „Podejdź no do rzeki”. Konkurs organizowany jest przez gminę [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
15 Lis 2016 14:00

W Polsce ruszył program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci poniżej 16 roku życia (w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
15 Lis 2016 07:32
Szansa na nowe przejście graniczne z Białorusią w Lipszczanach

Ponowne uruchomienie po niemal dwóch dekadach przerwy przejścia granicznego z Białorusią w Lipszczanach koło Lipska obsługującego tzw. mały ruch graniczny to nie tylko sposób na aktywizację [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Lis 2016 10:28
Wzruszająco i podniośle - uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Tegoroczne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w intencji Ojczyzny, której oprawę uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Lis 2016 09:46
Białorusini z rewizytą w Lipsku

Delegacja z Białorusi odwiedziła Lipsk nad Biebrzą w piątek, 4 listopada. Wizyta zaowocowała podpisaniem umowy współpracę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Lis 2016 09:20
Sprzęt dla OSP w Lipsku

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku wzbogaciła się o nowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy, którego zakup został dokonany dzięki dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Lis 2016 09:47

Dnia 15 listopada 2016 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Paź 2016 11:38

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 290/10 Burmistrza Lipska z [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Paź 2016 08:06
Zapraszamy nie tylko Seniorów!

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zaprasza na spotkanie w osrodku kultury z okazji Dnia Seniora, które odbędzie się 23 października 2016r. o godzinie 15.00.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Paź 2016 07:02
Po zdrowie nad morze!

Z dobroczynności polskiego morza w pierwszych dniach jesieni korzystały lipskie Amazonki, które wyjechały do Jastrzębiej Góry na turnus rehabilitacyjny w ramach zadania zleconego przez [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Paź 2016 09:36
Udany początek sezonu drużyny z Lipska

Biebrza w pierwszej kolejce pokonała Bestios z Białegostoku 3:1. Mimo wielu kłopotów z mocnym rywalem, nasi siatkarze pokazali klasę, potwierdzając pozycję lidera z poprzedniego sezonu. W [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Paź 2016 09:31
Przygotowania do sezonu w Combat Sports Academy

Zawodnicy Combat Sports Academy z Lipska i Dąbrowy Białostockiej, wzięli udział w Pucharze Pomorza w kickboxingu, który odbył się w sobotę, 15 października, w Gdańsku. Start w tych zawodach [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Paź 2016 07:29
Nauka języka niemieckiego w M-GOK

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zaprasza wszystkich chętnych na Kurs języka niemieckiego - pierwsze spotkanie 21 października br o godzinie 18.00. 

 

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Paź 2016 20:33
Jubileusz 40-lecia Szkoły

W czwartek, 13 października nie zabrakło w Zespole Szkół Samorządowych powodów do świętowania. Nie dość, że obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, to dodatkowo w tym roku przypadła [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Paź 2016 08:20
Już w grudniu startuje Środowiskowy Dom Samopomocy!

Długo oczekiwany Środowiskowy Dom Samopomocy startuje już w grudniu tego roku. Od września trwa remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie i sale rekreacyjne, gdzie już w za niespełna dwa miesiące [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158