ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13 18 magdalena.skokowska@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Mariusz Rokita
87 642 27 00, w. 23 17 mariusz.rokita@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem Anna Bugieda 87 642 27 00, w. 22 17

anna.bugieda@lipsk.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac
  i ubezpieczeń pracowników  oświaty
 Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Nowa Remiza OSP Siółko
Przebudowa ulicy Saperów w Lipsku
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Naumowicze 2018
19 Kwi 2019 07:13

10 maja 2019r. (piątek), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w LIpsku, ul. Rynek 23 - bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostanich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Kwi 2019 10:34

Materiały do pobrania dotyczące nieodpłatenj pomocy prawnej:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Kwi 2019 12:59

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 270.) Burmistrz Lipska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
10 Kwi 2019 09:38
Kładka nad Biebrzą dostępna dla turystów

9 kwietnia br. Burmistrz Lipska Lech Łępicki wraz z dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzejem Grygorukiem oraz zaproszonymi gośćmi m.in. starostą sokólskim Piotrem Rećko, Burmistrzem [ ... ]

Ogłoszenia - Nasze sukcesyWięcej...
27 Mar 2019 11:31

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Mar 2019 13:16

Ogłoszenie o wyborze ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Mar 2019 08:46

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące propozycji gazyfikacji miejscowości Lipsk w oparciu o budowę stacji regazyfikacji [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Mar 2019 06:58

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok z terenu miasta i gminy Lipsk

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
15 Mar 2019 13:18

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w związku ze wzrostem liczby zachorowań na odrę na terenie województwa podlaskiego oraz wystąpieniem podejrzenia zachorowań na terenie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Mar 2019 11:02

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w godzianach od 9.00 - 13.00 w M-GOK w Lipsku, pracownicy Urzędu Skarbowego z Augustowa będą udzielali pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT za 2018 rok.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Mar 2019 06:47

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że żywność w ramach Programu POPŻ będzie wydawana w dniu 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 13.00 w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
07 Mar 2019 10:44

Burmistrz Lipska informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, która weszła w życie dnia 6 marca 2019r. :

termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Mar 2019 13:29

  W załączeniu zamieszcza się ofertę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Lut 2019 16:04

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego br. został ogłoszony pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa we władaniu BbPn. Termin składania ofert upływa [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
27 Lut 2019 12:52

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2019, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Lut 2019 07:12
Wycinka drzew w okresie lęgowym ptaków

Burmistrz Lipska informuje, że okres lęgowy ptaków (1 marca – 15 października) to czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to również [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Lut 2019 09:48

Informujemy, że od dnia 4 marca 2019 r. (poniedziałek) będą wydawane dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Dokumenty będą zawierały elektroniczne chipy.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Lut 2019 06:47

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że żywność w ramach Programu POPŻ będzie wydawana w dniach 6 - 7 marca 2019 r. w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (dawna szkoła [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
25 Lut 2019 11:56
XVII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Zapraszamy do udziału w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

1. Regulamin konkursu

2. Pismo informacyjne ws. konkursu

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
20 Lut 2019 08:06

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje o możliwości udziału w bezpłatnym dwutygodniowym szkoleniu zawodowym oraz płatnych trzy miesięcznych stażach (w wysokości 997 zł netto/miesięcznie). [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
14 Lut 2019 10:57

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu a Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej przekazuje informację w/s uboju zwierząt w przypadku uboju [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
14 Lut 2019 10:35

Burmistrz Lipska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłasza otwarty [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
14 Lut 2019 09:11
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Interesujesz się tematyką OZE? Zastanawiasz się czy to się opłaca, jakie są szanse i zagrożenia? Przyjdź na wyjątkowe spotkanie z praktykami, którzy posidająinstalacje OZE. Posłuchaj czy warto [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
12 Lut 2019 07:47

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że żywność w ramach Programu POPŻ będzie wydawana w dniach 19 - 20 lutego 2019r. w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (dawna szkoła [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
05 Lut 2019 13:39

Dane teleadresowe jednostek udzialających nieodpłatnego poradnictwa: lista jednostek

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Sty 2019 13:58

Sprawozdanie Burmistrza Lipska
z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 17 grudnia 2018 r.
do 18 stycznia 2019 r.

Sprawozdania Burmistrza LipskaWięcej...
22 Sty 2019 11:24
„Droga bez zagrożeń z pieszymi na piątkę”

W ostatnim tygodniu listopada na ulicy Nowodworskiej pracownicy ZGK w Lipsku zamontowali nowoczesny element bezpieczeństwa ruchu drogowego – podwyższone i doświetlone przejście dla pieszych wykonane [ ... ]

Ogłoszenia - Nasze sukcesyWięcej...
18 Sty 2019 14:47

wykaz  nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Sty 2019 12:46

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Gmina Lipsk przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień:

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Sty 2019 11:27

         Zgodnie z art. 38 i art. 85, ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
04 Sty 2019 09:16

Zgodnie z ustawą z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247) limit ustala [ ... ]

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
28 Gru 2018 11:02

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2019: ODPADY SEGREGOWANE, ODPADY ZMIESZANE oraz ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROZŁOM

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
28 Gru 2018 10:28

Szanowni Państwo,
Burmistrz Lipska informuje, że Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr II/23/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
20 Gru 2018 11:42

Dziś, 20 grudnia 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku przy udziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie uroczyście przekazano sprzęty [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Gru 2018 11:32

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Augustowie prowadzonym przez Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Gru 2018 08:28
Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wspierając rozwój każdego z Kół Gospodyń WIejskich zostały wprowadzone rozwiązania, które jeszcze w 2018 roku zagwarantują wsparcie finansowe - od 3 do 5 tysięcy złotych dla koła. Szczególne [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
10 Gru 2018 13:44

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”.

PARKWięcej...
07 Gru 2018 18:22

W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Gru 2018 11:01

wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Gru 2018 10:49

wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Lis 2018 14:05

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
28 Lis 2018 15:51
Otwarta Strefa Aktywności

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w dniu 27 listopada 2018 r. oddaliśmy do użytku nową inwestycję – Otwartą Strefę Aktywności przy ul. Szkolnej 4 w Lipsku. Strefa składa się z ogrodzonego [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
28 Lis 2018 12:10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK:III.271.8.2018 prowadzonego przez Gminę Lipsk. Przedmiotem zamówienia jest "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
22 Lis 2018 13:56

W załączeniu zamieszcza się ofertę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Lis 2018 15:10

wykaz  nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), zgodnie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Lis 2018 11:03

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 16.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w Białymstoku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa instalacji [ ... ]

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użytecznośc...Więcej...
14 Lis 2018 14:03

Mieszkańcy Gminy

  Na podstawie § 23 Statutu Gminy Lipsk uchwalonego uchwałą Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 483) Przewodniczący [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Lis 2018 12:15
Nowoczesna ulica Saperów oddana do użytku

Dzień 8 listopada br. obfitował nie tylko w wydarzenia kulturalno - historyczne. Tego dnia oddano do użytku drogę powiatową nr 2572B – ulicę Saperów w Lipsku. Długa na ok. 1,5 km ulica Saperów [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Lis 2018 09:10
Godnie uczciliśmy 100-lecie Niepodległości Polski

Setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowy jubileusz. W Lipsku z okazji tej wyjątkowej rocznicy rozpoczęliśmy świętowanie już 8 listopada wspólnie sadząc Dąb Niepodległości [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Search