ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13 18 magdalena.skokowska@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Mariusz Rokita
87 642 27 00, w. 23 17 mariusz.rokita@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem Anna Bugieda 87 642 27 00, w. 22 17

anna.bugieda@lipsk.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
7. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Anna Krzywicka
87 642 27 00, w. 21 1 anna.krzywicka@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Poradnik turysty

Poradnik inwestora

Nasze sukcesy

Nowa Remiza OSP Siółko
Przebudowa ulicy Saperów w Lipsku
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Naumowicze 2018
20 Lut 2019 08:06

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje o możliwości udziału w bezpłatnym dwutygodniowym szkoleniu zawodowym oraz płatnych trzy miesięcznych stażach (w wysokości 997 zł netto/miesięcznie). [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
14 Lut 2019 10:57

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu a Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej przekazuje informację w/s uboju zwierząt w przypadku uboju [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
14 Lut 2019 10:35

Burmistrz Lipska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłasza otwarty [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
14 Lut 2019 09:11
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Interesujesz się tematyką OZE? Zastanawiasz się czy to się opłaca, jakie są szanse i zagrożenia? Przyjdź na wyjątkowe spotkanie z praktykami, którzy posidająinstalacje OZE. Posłuchaj czy warto [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
12 Lut 2019 07:47

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że żywność w ramach Programu POPŻ będzie wydawana w dniach 19 - 20 lutego 2019r. w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (dawna szkoła [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
05 Lut 2019 13:39

Dane teleadresowe jednostek udzialających nieodpłatnego poradnictwa: lista jednostek

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Sty 2019 13:58

Sprawozdanie Burmistrza Lipska
z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 17 grudnia 2018 r.
do 18 stycznia 2019 r.

Sprawozdania Burmistrza LipskaWięcej...
22 Sty 2019 11:24
„Droga bez zagrożeń z pieszymi na piątkę”

W ostatnim tygodniu listopada na ulicy Nowodworskiej pracownicy ZGK w Lipsku zamontowali nowoczesny element bezpieczeństwa ruchu drogowego – podwyższone i doświetlone przejście dla pieszych wykonane [ ... ]

Ogłoszenia - Nasze sukcesyWięcej...
18 Sty 2019 14:47

wykaz  nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Sty 2019 12:46

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Gmina Lipsk przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień:

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Sty 2019 11:27

         Zgodnie z art. 38 i art. 85, ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
04 Sty 2019 09:16

Zgodnie z ustawą z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247) limit ustala [ ... ]

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
28 Gru 2018 11:02

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2019: ODPADY SEGREGOWANE, ODPADY ZMIESZANE oraz ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROZŁOM

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
28 Gru 2018 10:28

Szanowni Państwo,
Burmistrz Lipska informuje, że Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr II/23/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
20 Gru 2018 11:42

Dziś, 20 grudnia 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku przy udziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie uroczyście przekazano sprzęty [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Gru 2018 11:32

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Augustowie prowadzonym przez Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Gru 2018 08:28
Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wspierając rozwój każdego z Kół Gospodyń WIejskich zostały wprowadzone rozwiązania, które jeszcze w 2018 roku zagwarantują wsparcie finansowe - od 3 do 5 tysięcy złotych dla koła. Szczególne [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
10 Gru 2018 13:44

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”.

PARKWięcej...
07 Gru 2018 18:22

W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Gru 2018 11:01

wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Gru 2018 10:49

wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Lis 2018 14:05

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
28 Lis 2018 15:51
Otwarta Strefa Aktywności

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w dniu 27 listopada 2018 r. oddaliśmy do użytku nową inwestycję – Otwartą Strefę Aktywności przy ul. Szkolnej 4 w Lipsku. Strefa składa się z ogrodzonego [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
28 Lis 2018 12:10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK:III.271.8.2018 prowadzonego przez Gminę Lipsk. Przedmiotem zamówienia jest "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
22 Lis 2018 13:56

W załączeniu zamieszcza się ofertę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Lis 2018 15:10

wykaz  nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), zgodnie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Lis 2018 11:03

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 16.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w Białymstoku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa instalacji [ ... ]

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użytecznośc...Więcej...
14 Lis 2018 14:03

Mieszkańcy Gminy

  Na podstawie § 23 Statutu Gminy Lipsk uchwalonego uchwałą Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 483) Przewodniczący [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Lis 2018 12:15
Nowoczesna ulica Saperów oddana do użytku

Dzień 8 listopada br. obfitował nie tylko w wydarzenia kulturalno - historyczne. Tego dnia oddano do użytku drogę powiatową nr 2572B – ulicę Saperów w Lipsku. Długa na ok. 1,5 km ulica Saperów [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Lis 2018 09:10
Godnie uczciliśmy 100-lecie Niepodległości Polski

Setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowy jubileusz. W Lipsku z okazji tej wyjątkowej rocznicy rozpoczęliśmy świętowanie już 8 listopada wspólnie sadząc Dąb Niepodległości [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lis 2018 11:24

Serdecznie zapraszamy na uroczystość 60 - lecia Szkoły Podstawowej w Rygałówce, która odbędzie się 24 listopada 2018 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Lis 2018 12:40
100-lecie Odzyskania Niepodległości 1918 - 2018

100-lecie Odzyskania Niepodległości 1918 - 2018
Zapraszamy do wspólnego świętowania

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Paź 2018 14:01

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotmi wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Paź 2018 10:26

Gmina Lipsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki [ ... ]

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
28 Paź 2018 08:43

z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Paź 2018 08:43

z dnia 23 października 2018 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Paź 2018 08:32
W tym roku modna jest lipska pisanka

Modne, kolorowe, folkowe – takie właśnie ubrania powstają w Lipsku w ramach realizacji zadania „Moda na pisankę”.

Aktualności - TPLWięcej...
28 Paź 2018 08:25
Ogród Lokalnej Aktywności już gotowy

Przez ostatni miesiąc praca paliła się w rękach członków grupy nieformalnej i Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Przygotowywali oni ogród przy LOLI.

Aktualności - TPLWięcej...
23 Paź 2018 13:37
Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego

Gmina Lipsk informuje, iż zgodnie z p 7 umowy z dnia 25 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Lipsk w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego dla Gminy [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Paź 2018 13:05
Moda na pisankę

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza wszystkich chętnych do udziału w warsztatach szycia toreb, ubrań, czapek itp. w projekcie "Moda na pisankę"

Aktualności - TPLWięcej...
10 Paź 2018 07:42
Strażacy ochotnicy z podlaskich powiatów otrzymają wkrótce specjalistyczny sprzęt

M.in. sprzęt hydrauliczny, specjalistyczne nożyce czy agregaty prądotwórcze trafią wkrótce do strażaków ochotników z powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego i łomżyńskiego.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Paź 2018 06:43
Powstaje Ogród Lokalnej Aktywności

W sobotę, 6 października, przy LOLI odbyło się pierwsze spotkanie w serii warsztatów ogrodniczych,

Organizatorem warsztatów jest grupa nieformalna złożona z mieszkańców gminy Lipsk. To oni jako [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
05 Paź 2018 13:06

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska
Nr GTK.6220.3.2018 z dnia 04.10.2018 r.

  Zgodnie z art. 38 i art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Paź 2018 12:20

  Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Paź 2018 11:21
Złote i Srebrne Gody

W sobotę, 29 września, jubilaci z Gminy Lipsk świętowali swoje Złote i Srebrne Gody. Na uroczystość przybyło 14 par świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego i 13 par świętujących 25 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Paź 2018 11:14
Ogród Lipskiej Aktywności

zapraszamy mieszkańców Lipska oraz przedstawicieli organizacji działających w LOLI na warsztaty ogrodnictwa, podczas których stworzymy miejsce wypoczynku i rekreacji

Aktualności - TPLWięcej...
04 Paź 2018 10:21

  Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do publicznego wglądu wykaz, obejmujący przeznaczone do wydzierżawienia na cele [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
01 Paź 2018 11:43

    Szanowni Mieszkańcy Gminy!
   Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się z „Raportem o stanie gminy 2015-2018”, będącym zestawieniem najważniejszych dokonań Burmistrza, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158