Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipsku

ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Anna Krzywicka
87 642 27 00, w. 21 1 anna.krzywicka@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Mariusz Rokita
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Janusz Bielawski
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Beata Borodziuk
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Jan Krysiuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jerzy Krysztopik
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc        
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Obchody dnia Strażaka w gminie Lipsk
Przywitanie nowego Proboszcza ks. Waldemara Sawickiego
Naumowicze - miejsce pamięci...
18 Paź 2017 13:35

dotyczących Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
18 Paź 2017 09:01

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.4.2017 z dnia 18.10.2017 r. (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Paź 2017 08:33

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Paź 2017 11:31

W najbliższy weekend rusza czwarta tura naboru ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Zwieńczeniem szkolenia będą przysięgi wojskowe, które [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Paź 2017 07:42

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.3.2017 (Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235B Kurianki – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B)

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Paź 2017 11:23

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.5.2017 (Budowa linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno-kablowych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Paź 2017 11:19

Dnia 11 października 2017 r. o godz. 8 30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów i planowania, Komisji Kultury, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Paź 2017 08:50
Warsztaty z TPL-em

W sobotę, 30 września, członkowie TPL wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w ramach zadania zleconego „Aktywna Rodzina”.  Tym razem rodzinnie wykonywaliśmy przestrzenne ramki.

Aktualności - TPLWięcej...
03 Paź 2017 06:51

Rozporządzenie NR 10/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2017 r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: augustowskiego i sokólskiego

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
29 Wrz 2017 09:39

o przebudowie sieci melioracyjnej obiektu "Kamienna - Kropiwno" na obszarze położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 8, 10/1, 310, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0037 Szuszalewo, gm. [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
28 Wrz 2017 11:31

Szanowni Państwo, 1 października o godz. 13:30 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Biebrzański Park Narodowy zapraszają na Obchody Europejskich Dni Ptaków.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Wrz 2017 11:25
IV Sztafeta Niepodległości ruszyła z Lipska

W piątek, 22 września, spod Kopca Wolności w Lipsku ruszyła IV Sztafeta Niepodległości. Wzięła w  niej udział młodzież ze szkół powiatu sokólskiego, augustowskiego i białostockiego. [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Wrz 2017 04:55

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.4.2017 (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A” w miejscowości Nowy Lipsk)

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Wrz 2017 10:08

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Wrz 2017 13:07

W dniu 05 lipca 2017 r. Burmistrz Lipska, z podpisał umowę wykonawcą  - P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka, wyżej opisanej inwestycji.

Droga Skieblewo - KuriankaWięcej...
19 Wrz 2017 09:26
Nowa strona Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku rozpoczęła redagowanie własnej strony internetowej www.parafia.lipsk.pl. Strona jest w trakcie budowy, stopniowego uzupełniania w materiały i treści. Wszystkich [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Wrz 2017 08:35

z dnia 14 września 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Lipsk planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Wrz 2017 06:22

z dnia 14 września 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Lipsk planowanego do zaciągnięcia w 2017 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
15 Wrz 2017 10:02

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2016 z dnia 11.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
14 Wrz 2017 11:22

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235B Kurianki – Starożyńce – Bartniki [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Wrz 2017 08:47

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Wrz 2017 14:31

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 8 września 2017 r. podpisano z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne [ ... ]

ALTANY PRZY LOLAWięcej...
08 Wrz 2017 06:55

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Wrz 2017 12:35

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie zawiadamia, że w planowanym terminie od 8 września 2017 r. na całym terenie powiatu augustowskiego, będą prowadzone szczepienia lisów wolno żyjących w akcji [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
07 Wrz 2017 12:30

Informujey, że od 8 do 12 września 2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
05 Wrz 2017 14:00

Informacja w sprawie składania wniosków do projektu budżetu Gminy na 2018 rok.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Wrz 2017 13:38
Kolejne zwycięstwo Siółka!

W rozegranym w niedzielę, podczas Gminnych Dożynek, IX Turnieju Wsi, po raz kolejny z rzędu zwyciężyło Siółko. W turnieju wzięło udział 5 drużyn.
Z zaproszenia do turnieju skorzystało w tym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Wrz 2017 13:11
III Dożynki w gminie Lipsk

W niedzielę, 3 września, odbyły się III Dożynki w Gminie Lipsk. Tym razem korzystaliśmy z gościnności wsi Kurianka , gdzie na placu przy Środowiskowym Domu Samopomocy, odbyły się uroczystości.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Wrz 2017 05:55

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A”) na rzecz inwestora - firmy P4 Sp. [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
02 Wrz 2017 09:19
Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne 2017

9 września 2017 r. (sobota) Perlejewo. W programie m. in. wystawa płodów rolnych, konkurs dla sołectw na "Najładniejsze stoisko Dożynek Wojewódzkich 2017", obrzedy dożynkowe w prezentacjach powiatów [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Wrz 2017 08:44
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury zaprasza!!!

W nowym roku szkolnym zapraszamy do zapisów na zajęcia dodatkowe w MGOK w Lipsku:
- nauka gry na gitarze klasycznej
- nauka gry na instrumentach w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej
- zajęcia ZUMBA
- zajęcia [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Wrz 2017 12:18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
01 Wrz 2017 12:18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
01 Wrz 2017 12:18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
31 Sie 2017 11:38

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o zastosowaniu pomocy dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
30 Sie 2017 15:31
3 Rajd Rowerowy z rekordową liczbą uczestników

W niedzielę, 27 sierpnia, odbyła się trzecia edycja Rajdu Rowerowego upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Jasionowa. W rajdzie wzięło udział 60 uczestników. Organizatorem Rajdu było Towarzystwo [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
29 Sie 2017 12:03
Wojewoda Podlaski wizytował planowane przejście graniczne w Lipszczanach

W piątek, 25 sierpnia 2017 r., podczas spotkania w Lipszczanach, Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, zaprezentowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Lipszczany, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Sie 2017 11:59
Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Sie 2017 11:43
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Szanowni Państwo, informuję, że od 1 września 2017 r. rozpoczyna swoją działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie miał swoją [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
24 Sie 2017 09:29
Powitanie nowego Proboszcza, Ks. Waldemara Sawickiego

Niedziela Msza święta 20 sierpnia 2017 roku, zgromadziła wielu lipskich Parafian pragnących powitać nowego Proboszcza, Ks. Waldemara Sawickiego, który 21 lat temu pracował w naszej parafii [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

logo_mgok_lipsk.png
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158