Urząd Miejski w Lipsku


Nieczystości ciekłe

Featured

Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipsk

UWAGA! Przedłużenie terminu składania deklaracji - do 30.06.2023 r.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519. z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję i kontrolować zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jednocześnie informujemy, że każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej i na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię ścieków (z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Deklaracje prosimy składać do 30.06.2023 r. za pośrednictwem:

  • poczty na adres: Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk,
  • ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Lipsku /UMLipsk/skrytka
  • na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. 12 lub 18).

Każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik) zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wywozu osadów ściekowych na terenie Gminy Lipsk. Za wykonaną usługę właściciel powinien żądać dowodu uiszczenia opłaty, który należy zachować do kontroli (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do ich opróżniania w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź wylewania poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż raz na rok, a przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do pozbywania się osadów ściekowych w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia osadnika, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Aktualnie, zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipsk posiadają następujący podmioty:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Stolarska 3, 16-315 Lipsk, tel. 87 642 26 88
  2. WC SERWIS z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31,
  3. mToilet z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 800 000 800,
  4. TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 662 151 218

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych bądź wywozu osadów ściekowych, powinny uczynić to niezwłocznie.

Informujemy, że na terenie Gminy Lipsk rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola będzie polegać na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Lipsk celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519. z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Załączniki:

  1. Deklaracja (w formacie pdf)

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: