Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk - etap I

Podpisanie z Zarządem Województwa Podlaskiego umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk – etap I”.