PROW Na Lata 2014 - 2020


Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka,
w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km

Featured

Uroczyste otwarcie drogi gminnej Skieblewo - Kurianka

W poniedziałek, 6 listopada, odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Skieblewo – Kurianka. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz województwa oraz samorządowcy.

Featured

Informacja o realizowanej inwestycji

W dniu 05 lipca 2017 r. Burmistrz Lipska, z podpisał umowę wykonawcą  - P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka, wyżej opisanej inwestycji.

Featured

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK.III.271.2.2017, prowadzonego przez Gminę Lipsk, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690”

Featured

Informacja z otwarcia ofert. Przetarg - przebudowa drogi gminnej Skieblewo - Kurianka

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK.III.271.2.2017, prowadzonego przez Gminę Lipsk, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690”

Featured

Przetarg - przebudowa drogi gminnej Skieblewo - Kurianka

Gmina Lipsk: Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Featured

Informacja o dofinansowaniu inwestycji

W dniu 25 lipca 2016 r. Burmistrz Lipska, podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690”.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: