Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.margielewicz@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 13 18 barbara.makarewicz@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem
Anna Bugieda
87 642 27 00, w. 23 17 anna.bugieda@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 23 17 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Image
Image
 
 
 
 
 film 5
 
  film 7
  film 8
Image
Image
Image
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
26 Sty 2022 16:03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zaprasza do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.:
1. Osoby niepełnosprawne.
2. Kandydatów na [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
24 Sty 2022 11:59

  Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Sty 2022 11:50

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Sty 2022 19:51

Szanowni Interesanci Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku! W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin od 24 stycznia 2022 r. ,
w związku z zaostrzającym się stanem epidemii [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
20 Sty 2022 14:16

Informacja w sprawie kwestii dotyczących usuwania awarii na przyłączach wodociągowych

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
17 Sty 2022 11:59

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 18 stycznia 2022r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
13 Sty 2022 13:56

Do pobrania nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
11 Sty 2022 19:14
Dodatek osłonowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
11 Sty 2022 14:25

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, popiół) TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH i BIOODPADÓW

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
30 Gru 2021 14:48

o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Lipsk dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2022 - 2030

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
29 Gru 2021 13:34

Szanowni Państwo,
  Burmistrz Lipska informuje, że Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr XXVII/202/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
29 Gru 2021 11:40

  Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Gru 2021 14:12

dotyczy: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Gru 2021 07:37

Informacja dotycząca osób bezdomnych oraz osób zagrożonych wychłodzeniem

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
20 Gru 2021 20:46
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Gminy Lipsk

mijający rok naszego życia i naszego wspólnotowego losu skłania do refleksji nad tym, co za nami i rodzi pytania o przyszłość. Nie był to łatwy rok – utrzymująca się epidemia koronawirusa, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Gru 2021 20:29

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2022-2030

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
20 Gru 2021 14:54

  Burmistrz Lipska informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Odbiór i transport odpadów komunalnych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
20 Gru 2021 08:48

Towarzystwo Przyjaciół Lipska w swojej siedzibie przy ul. Szkolnej 4 wyposażyło kolejną pracownię oraz biuro w niezbędne sprzęty, dzięki czemu zwiększyło możliwości swych działań w sferze [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
15 Gru 2021 13:52
INFORMACJA O WYOBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
15 Gru 2021 13:52
INFORMACJA O WYOBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
15 Gru 2021 13:38
INFORMACJA O WYOBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiot zamówienia: „Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
14 Gru 2021 18:44
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że nastąpiło otwarcie ofert złożonych na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Przygotowywanie i wydawanie posiłków [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
13 Gru 2021 18:30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że nastąpiło otwarcie ofert złożonych na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
13 Gru 2021 18:27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że nastąpiło otwarcie ofert złożonych na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
10 Gru 2021 12:35

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zakup samochodu do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance”

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Gru 2021 13:19

Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania XXVII sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Gru 2021 11:40

  W związku z podwyższoną (nie przekraczającą dopuszczalnych norm) wartością azotanów w próbkach wody z Wodociągu w Skieblewie oraz Lipsku, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że od [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Gru 2021 13:00

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza na spotkanie ze Świętym Mikołajem - 5 grudnia 2021 r., godz. 15:00, plac przy LOLI ul. Szkolna 4

Aktualności - TPLWięcej...
01 Gru 2021 15:07

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
30 Lis 2021 14:50

dotyczy: Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipsku oraz dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Bartnikach

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
30 Lis 2021 11:41

na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w formie zajęć neurologopedycznych

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
30 Lis 2021 11:34

na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
26 Lis 2021 07:51
III edycja konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
22 Lis 2021 11:01

  Szanowni Państwo,
  W związku z nowym obowiązkiem nałożonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego, wynikającym z realizacji uchwały Nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego [ ... ]

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
18 Lis 2021 20:31
PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku składa serdeczne podziękowania Gminie Lipsk reprezentowanej przez Burmistrza Lecha Łępickiego oraz Zarządowi Województwa Podlaskiego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Lis 2021 13:44

Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zwołania XXVI sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lis 2021 18:33

Burmistrz Lipska, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku oraz Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku zapraszają na 11 Listopada 2021 - Narodowe Święto Niepodległości

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Lis 2021 09:40

dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Lis 2021 09:31

Uprzejmie informujemy, iż od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne, którego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Paź 2021 14:06

Poniżej pismo dotyczące szpitala w Auguatowie

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158