Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
Anna Kudaj
87 642 27 00, w. 19
13
2.
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Błaszczyk
87 642 27 00, w. 12
8
3.
Stanowisko ds. VAT, płatności i likwidatury
Katarzyna Daroszkiewicz
87 642 27 00, w. 26
7
 4. 
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Mariusz Makarewicz
87 642 27 00, w. 24
7
5.
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24
7
6.
Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7
7.
  Stanowisko ds. płac
  Aleksandra Białous
  87 642 27 00, w. 12
  8
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1.
Kierownik referatu – Sekretarz Gminy
Dorota Kapla
87 642 27 00, w. 17
11
2.
Ssekretariat Burmistrza
Katarzyna Miklaszewicz
87 642 27 00
9
3.
Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej
Agnieszka Rokita
87 642 27 00, w.18
12
4.
Stanowisko ds. obsługi Rady, oświaty
Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13
18
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych
Konrad Skokowski
87 642 27 00, w. 23
17
2.
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Izabela Roszkowska
87 642 27 00, w. 13
18
3.
Stanowisko ds. informatyzacji, pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
Wojciech Pietrewicz
87 642 27 00, w. 27
4
4.
Informatyk
Rafał Magiera
87 642 27 00, w. 27
4
5.
Główny Księgowy Jednostek Oświatowych
Krystyna Wasilewska
87 642 27 00, w. 21
1
6.
  Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty
 Anna Krzywicka
  87 642 27 00, w. 21
  1
7.
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9
 8.
Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji
Anna Czarnecka – Orpik
87 642 27 00, w. 23
 17
9.
Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej
Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 23
17
10.
Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem
Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 23
17
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki Hećman Lech
Hećman Lech, Jarmusik Wiesław, Sadowniczyk Jarosław
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Snopko Mariusz, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieńska Anna, Bagieński Jan
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Hawylik Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Anna, Bochonko Leszek
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Panasewicz Grażyna
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Żywna Elwira, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Jarosław, Waszczuk Tomasz
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Sawicki Zbigniew, Skokowska Iwona
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Elżbieta, Sewastianowicz Aneta
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Puciłowski Marcin, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Kościuszko Tadeusz, Bogdan Jan
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Zwierowicz Jan
Zwierowicz Jan, Ryszard Matuszewski, Trochimowicz Katarzyna
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Szerel Krystyna
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna
20. Rakowicze Kuc Anna

Kuc Anna, Eksterowicz-Dadura Marzena, Eksterowicz Krzysztof

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Kiriaka Wacław, Kulmaczewski Wiesław
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Andrzej Dobko Andrzej, Danilczyk Zenon, Danilczyk Zdzisław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Krzywicki Mirosław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Borodziuk Ewa, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Tomasz, Krzywicki Wojciech
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Jaroszewicz Elżbieta, Pietrewicz Antoni
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Puciłowska Teresa, Wnorowska Magdalena
29. Wyżarne ------------ ------------
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Elzbieta Mandziej, Serafin Bożena
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Image
 
 
 
 
 film 5
 
  film 7
  film 8
Image
Image
Image
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
20 Mar 2023 11:50

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓWZMIESZANYCH i BIOODPADÓW Z TERENU GMINY LIPSK W 2023 R. (II - IV kwartał) TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
10 Mar 2023 12:54

z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenia Burmistrza LipskaWięcej...
07 Mar 2023 11:41
Ogłoszenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach realizacji Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 poszukuje [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
07 Mar 2023 10:45

Ogłoszenie Burmistrza Lipska z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Tpwarzystwa Turystyczno - Krajobrazowego z realizacji zadania publicznego

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Mar 2023 10:37
Dzień akcji PIT w gminie Lipsk

Dzień akcji PIT w gminie Lipsk: 17.03.2023 (piątek) w godzinach od 11:00 do 13:00. Miejsce: siedziba Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. Główne zadanie: Pomoc w składaniu zeznań podatkowych [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Mar 2023 11:46

  Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Mar 2023 14:38

z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
03 Mar 2023 13:59
„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
03 Mar 2023 13:33
Jubileuszowa edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstw Rolne

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza właścicieli prowadzących gospodarstwa indywidualne do udziału w XX Ogólnokrajowym [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
03 Mar 2023 13:24

Burmistrz Lipska, informuje, że Gmina Lipsk planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
03 Mar 2023 10:34
XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Dyrektor Oddziału regionalnego KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Mar 2023 11:16
#Rozmawiaj#Reaguj - pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych, [ ... ]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - M-GOPS w Li...Więcej...
02 Mar 2023 07:10

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 6 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc [ ... ]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - M...Więcej...
01 Mar 2023 13:57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż Powiat Augustowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Dzięki [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
01 Mar 2023 12:33

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
28 Lut 2023 13:33

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że w związku z awarią głównej linii wodociągowej SKIEBLEWO w dniu 01.03.2023 r. w godzinach 8:00 - 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
28 Lut 2023 13:01

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 5/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Lut 2023 14:04

Burmistrz Lipska informuje, że dnia 21 lutego 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Lipsku wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe, Regionalny Oddział w Białymstoku [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Lut 2023 12:23

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
27 Lut 2023 12:20

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego [ ... ]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - M-GOPS w Li...Więcej...
27 Lut 2023 12:16

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
27 Lut 2023 09:57
Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół  Samorządowych w Lipsku”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 17.02.2023 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół  Samorządowych w Lipsku”

Plac zabaw przy ZSS w LipskuWięcej...
27 Lut 2023 09:29
Sztuka Cię szuka! Kreatywne warsztaty z fantazją

Towarzystwo Przyjaciół Lipska od lipca 2022 roku realizuje w ramach Programu Edukacja Kulturalna zadanie pod nazwą Sztuka Cię szuka! Kreatywne warsztaty z fantazją.

W ramach zadania w 2022 roku zrealizowano [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
23 Lut 2023 13:01

  Informujemy, że od 01.01.2023 roku wszystkie postepowania przetargowe są prowadzone na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Postępowania można wyszukać ze strony [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Lut 2023 11:47

Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będą się odbywały w dniach  20 – 26 lutego 2023 r.

Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
17 Lut 2023 10:06
Podpisanie umowy z wykonawcą

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Lipsku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk”.

Zakup autobusówWięcej...
14 Lut 2023 12:11
Zaproszenie do wzięcia udziału w Programie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
07 Lut 2023 13:07

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Lut 2023 10:19

Telefon zaufania: 801 889 880

Codziennie od 17:00 do 22:00

Telefon zaufania dla osób mających problemy z nadużywaniem cybermediów, hazardem, niekontrolowanymi zakupami i innymi uzależnianiami [ ... ]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - M-GOPS w Li...Więcej...
01 Lut 2023 13:34

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sty 2023 14:53

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sty 2023 13:38

  Zarządzenie Nr 577/23 Burmistrza Lipska z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 570/23 Burmistrza Lipska z dnia 2 stycznia w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sty 2023 13:15

  SZANOWNI MIESZKAŃCY

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że w związku z awarią głównej linii wodociągowej SKIEBLEWO w dniu 01.02.2023 r. w godzinach 8:00 - 12:00 nastąpi [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Sty 2023 13:49

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Sty 2023 13:03

Zawiadomienie z dn. 23.01.2023 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Sty 2023 09:02
System Zastrzegania Kart

Wiele banków. Jeden numer do zastrzegania kart i dokumentów. System Zastrzegania Kart to: rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet, jeśli nie znamy numeru telefonu [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Sty 2023 08:22
Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, materialna i rzeczowa osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach wraz z Lokalnymi Punktami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Augustowie, Ełku i Olecku zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem [ ... ]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - M-GOPS w Li...Więcej...
12 Sty 2023 12:02

Zarządzenie Nr 570/23 Burmistrza Lipska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa  i rady sołeckiej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158