Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
Anna Kudaj
87 642 27 00, w. 19
13
2.
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Błaszczyk
87 642 27 00, w. 12
8
3.
Stanowisko ds. VAT, płatności i likwidatury
Agnieszka Rokita
87 642 27 00, w. 26
7
4.
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Mariusz Makarewicz
87 642 27 00, w. 24
7
5.
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24
7
6.
Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7
7.
  Stanowisko ds. płac
  Aleksandra Białous
  87 642 27 00, w. 12
  8
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1.
Kierownik referatu – Sekretarz Gminy
Dorota Kapla
87 642 27 00, w. 17
11
2.
Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza
Katarzyna Daroszkiewicz
87 642 27 00
9
3.
Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej
Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.18
12
4.
Stanowisko ds. obsługi Rady, oświaty
Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13
18
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych
Konrad Skokowski
87 642 27 00, w. 23
17
2.
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska
87 642 27 00, w. 13
18
3.
Stanowisko ds. informatyzacji, pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
Wojciech Pietrewicz
87 642 27 00, w. 27
4
4.
Informatyk
Rafał Magiera
87 642 27 00, w. 27
4
5.
Główny Księgowy Jednostek Oświatowych
Krystyna Wasilewska
87 642 27 00, w. 21
1
6.
  Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty
 Anna Krzywicka
  87 642 27 00, w. 21
  1
7.
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9
 8.
Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji
Anna Czarnecka – Orpik
87 642 27 00, w. 23
 17
9.
Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej
Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 23
17
10.
Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem
Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 23
17
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

rfrd logo


 

Image
 
 
 
 
 film 5
 
  film 7
  film 8
Image
Image
Image
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
04 Sie 2022 13:51

Podlaskie Święto Chleba - 14 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
02 Sie 2022 12:10

   Materiały informacyjne (plakaty w j. angielskim, ukraińskim) z kodami QR, które wysiedleńcy z Ukrainy mogą skanować, tak by pobrać przygotowane dla nich materiały na temat ochrony czasowej [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Lip 2022 06:41

Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 26.07.2022 r. - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siółko II ..."

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Lip 2022 06:37

Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 26.07.2022 r. - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siółko I ..."

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
26 Lip 2022 09:58
Przebudowa odcinka ul. Rybackiej Nr 102735 B w Lipsku

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że w dniu 12.07.2022 r.  Gmina Lipsk podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul. Rybackiej Nr 102735 B w Lipsku”. Wykonawca [ ... ]

Przebudowa odcinka ulicy Rybackiej Więcej...
22 Lip 2022 06:35

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 22.07.2022 r. - decyzja Burmistrza Lipska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
21 Lip 2022 09:20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 237/XXX/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. -  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

 

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Lip 2022 14:23

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowych ze środków zewnętrznych

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Lip 2022 07:54

Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że w dniu 11 lipca 2022 r. Gmina Lipsk podpisała z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie [ ... ]

Świetlica KrasneWięcej...
07 Lip 2022 13:57

W dniu 01.07.2022 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
05 Lip 2022 13:59

POWIADOMIENIE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Lip 2022 12:32

w związku z Kompleksową przebudową i rozbudową dróg gminnych - Pusta, Jermakowicza, Grodzieńska

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Cze 2022 13:57

Ocena sanitarna wody w Wodociągu Skieblewo z dn. 24.06.2022 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Cze 2022 15:38

  KOMUNIKAT dotyczący przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego miejscowości Skieblewo, Żabickie, Kol. Lipsk, Kurianka, Dulkowszczyzna, Jaczniki, Rakowicze, Lichosielce, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Cze 2022 07:36

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku organizuje zbiórkę:

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
21 Cze 2022 13:35

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Lipsk

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Cze 2022 12:28

Zapraszamy na Piknik z PRODUKTEM POLSKIM do Bargłowa Kościelnego 25.06.2022 r. w godzinach: 11:00 - 15:00

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Cze 2022 17:01

dotyczący zaleceń w przypadku wykrycia bakterii grupy coli w wodzie

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
15 Cze 2022 10:50

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku wznawia rekrutację do Programu dostępne jest:
• Jedne miejsce dla osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• Jedne [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
15 Cze 2022 10:33

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. czytaj dalej

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Cze 2022 11:38

  Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie,

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Cze 2022 09:14

Lipskoaktywni.  RPO.09.01.00-20-0662/21 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Projekt unijny "Lipskoaktywni."Więcej...
03 Cze 2022 14:35

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Cze 2022 12:08

  Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach czynne jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

  Już od 4 czerwca br. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 21a) będzie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Maj 2022 12:13

  Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Maj 2022 12:07

  W związku ze stacjonowaniem żołnierzy w pasie przygranicznym i zgłaszanymi skargami rolników na zniszczone uprawy chciałbym przeprowadzić krótkie spotkanie informacyjne o sposobie postępowania [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
25 Maj 2022 12:00

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
18 Maj 2022 12:45

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach, w tym w 2 na Podlasiu.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Maj 2022 12:03

  Zgodnie z art. 28 aa, ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec naszej Gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej [ ... ]

Ogłoszenia - Nasze sukcesyWięcej...
17 Maj 2022 12:48

  Samorządowe Przedszkole w Lipsku otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek będącymi nowościami wydalniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Maj 2022 13:59
Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

M A T U R Z Y S T O !!! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać!

Informacje - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
04 Maj 2022 10:15

Z dniem 16.05.2022 r. na terenie Gminy Lipsk rozpocznie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
02 Maj 2022 09:09

Szanowni Państwo,
z głęboką narodową dumą obchodzimy kolejną, w tym roku 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Oddajemy należny szacunek jej twórcom i doceniamy jej historyczne znaczenie. [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Maj 2022 07:10

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - dotyczy „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
29 Kwi 2022 08:25
Sieć gazowa już działa

W poniedziałek, 25 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której podsumowano uruchomienie rozprężni gazu w Lipsku.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Kwi 2022 13:56

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Kwi 2022 11:42

Urząd Miejski w Lipsku informuje, iż dnia 13 kwietnia 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Kwi 2022 13:51
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odział Regionalny w Białymstoku w załączeniu przesyła informacje dotyczące rehabilitacji dzieci w 2022 r.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
11 Kwi 2022 10:31

aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 09.02.2022 nr 2022/BZP 00005933/02/P

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
10 Kwi 2022 12:34

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
mgok_budynek.JPG
Image
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158