Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.margielewicz@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 13 18 barbara.makarewicz@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem
Anna Bugieda
87 642 27 00, w. 23 17 anna.bugieda@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 23 17 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Image
Image
 
 
 
 
 film 5
 
  film 7
  film 8
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
04 Sie 2021 13:28

Postanowienie
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w sprawie zwołania XXIV sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Lip 2021 13:19

Ogłoszenie o wyborze ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
28 Lip 2021 12:56

Na podtsawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Lip 2021 08:05

Burmistrz Lipska ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Gminie Lipsk

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Lip 2021 13:05

Burmistrz Lipska, informuje, że Gmina Lipsk planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
13 Lip 2021 13:50

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia można złożyć tylko elektronicznie. W dniu 4 sierpnia 2021r. w godzinach 9.00 - 12.00 w M-GOPS w Lipsku będzię istniała możliwość [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
09 Lip 2021 11:44

w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Lipska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kontynuacji eksploatacji złoża piasku ze żwirem "Bartniki III" na części działki o nr ew. [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
08 Lip 2021 11:52
Pomoc w dopełnieniu obowiązku spisowego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.07.2021 r. w godz. 9:30 - 15:00 w Punkcie Spisowym zorganizowanego w Lipsku (plac wokół kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej, ul. Kościelna 28) będzie istniała [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lip 2021 11:39
Szukaj z nami Czarnej perły!

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza na premierę mobilnej gry „Czarna Perła”, która odbędzie się 14 lipca 2021 r. o godz. 17, Plac przy LOLI.

Aktualności - TPLWięcej...
07 Lip 2021 12:20
Profilaktyka 40+

  Zapraszamy do Augustowa 10 lipca 2021 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Lip 2021 12:15

w 78. rocznicę mordu mieszkańców Lipska w Naumowiczach

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Lip 2021 10:13
Zmiany w rządowym programie Dobry Start od 1 lipca 2021 r.

Najważniejsze zmiany w rządowym programie Dobry Start od 1 lipca 2021 r.

wnioski o świadczenie tylko elektronicznie wypłata świadczenia tylko na rachunek bankowy świadczenie obsługiwane i wypłacane [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
02 Lip 2021 12:07

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że w dniu 05.07.2021 r. od godz. 10:00 do godz. 15:00 w związku z awarią linii wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Batorego, [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
01 Lip 2021 11:57

  Szanowni Państwo,
  Z dniem 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
30 Cze 2021 14:40

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
30 Cze 2021 11:20

o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Cze 2021 09:56

UWAGA MIESZKAŃCY! ZMIANA W PROGRAMIE „DOBRY START” (300+)

Od 1 lipca 2021 roku obsługą Programu „Dobry Start” zajmować się będzie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, a wnioski o ustalenie [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
24 Cze 2021 09:28
Od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie

Jeśli nie spisałeś się dotychczas przez internet lub telefonicznie, do Twoich drzwi może zapukać rachmistrz spisowy. Nie możesz odmówić mu udziału w spisie.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Cze 2021 14:50

Postanowienie
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie zwołania XXIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Cze 2021 13:35

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
02 Cze 2021 12:40

z dnia 27.05.2021 r. - Kontynuacja ekspoatacji złoża pisaku ze żwirem "Bartniki III" na części działki o nr ew. 100 i 101

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
26 Maj 2021 13:35

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
24 Maj 2021 09:35

  Zgodnie z informacjami uzyskanymi od białoruskich służb weterynaryjnych, uprzejmie informuję,że od 19 maja 2021 r. na terytorium Republiki Białorusi wzdłuż granicy z Polską przy użyciu [ ... ]

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
21 Maj 2021 13:18

Raport o stanie Gminy Lipsk za 2020 rok

Ogłoszenia - Nasze sukcesyWięcej...
19 Maj 2021 12:41

woda w Wodociągu Lipsk, Skieblewo i Krasne jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
19 Maj 2021 12:16

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w roku 2021 na terenie powiatu augustowskiego, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzone [ ... ]

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
19 Maj 2021 12:12

Wykaz miescowości objętych planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej - powiadomienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział BiałystokRejon Energetyczny Białystok Teren

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Maj 2021 15:07

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "Zakup i dostawa ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem kat. II do celów [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
14 Maj 2021 16:13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "Zakup i dostawa ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem kat. II do celów [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Maj 2021 12:59

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje odbiorców o awarii

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Maj 2021 13:35

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
06 Maj 2021 15:14

dotyczy: "Zakup i dostawa ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem kat. II do celów związanych z obsługą dróg gminnych"

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Maj 2021 14:17

dotyczy: "Zakup i dostawa ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem kat. II do celów związanych z obsługą dróg gminnych"

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Maj 2021 14:03

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.101.2021. z dnia 12 kwietnia 2021 roku zatwierdzającą [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
26 Kwi 2021 11:58

Postanowienie
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Kwi 2021 12:42

Zapytanie ofertowe - "Zakup i dostawa ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem kat. II do celów związanych z obsługą dróg gminnych"

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
19 Kwi 2021 13:27

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zagospodarowanie byłego [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Kwi 2021 16:56

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
14 Kwi 2021 12:02

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że w związku z planowanym podłączeniem nowego przyłącza do głównej linii wodociągowej położonej przy ul. Pustej w dniu 20.04.2021 wystąpi [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
14 Kwi 2021 11:34

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych 14 i 15 kwietnia 2021 r.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
14 Kwi 2021 09:41

  W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Wojewoda Podlaski powołał Komisję do oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Search

nsp2021 baner 2