PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Featured

Odbiór inwestycji

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 09.07.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”.

Featured

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 14.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”

Featured

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną

Featured

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK.III.271.1.2018, prowadzonego przez Gminę Lipsk. Przedmiotem zamówienia jest "Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku" polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną.

Featured

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”

(ogłoszenie o zamówieniu wraz ze zmianą do ogłoszenia)

Ogłoszenie nr 525677-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Featured

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. podpisano z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: