Podpisanie umowy z wykonawcą

  Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 24 marca br. w Urzędzie Miejskim w Lipsku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”. Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 1.180.000,00 zł. Zadanie w 90,00 % kosztów, tj. 1.062.000,00 zł jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest: Monika Kurza, ul. Kościelna 16, 10 - 030 Supraśl

                                                                                                                                                               Burmistrz Lipska
                                                                                                                                                               mgr Lech Łępicki