Ochrona Środowiska


Ogłoszenia

Ankieta inwentaryzacyjna nieruchomości w zakresie źródeł ogrzewania i c.w.u

 

Szanowni Państwo,
  W związku z nowym obowiązkiem nałożonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego, wynikającym z realizacji uchwały Nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”, konieczne jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Lipsku ankiety inwentaryzacyjnej nieruchomości w zakresie źródeł ogrzewania i c.w.u. Celem tego działania jest redukcja wielkości emisji i poprawy jakości powietrza na terenie województwa podlaskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji możliwe będzie opracowanie i przyjęcie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego eliminacji najbardziej emisyjnych źródeł ogrzewania i zastąpienia ich ogrzewaniem bezemisyjnym lub niskoemisyjnym. Deklarację załączoną poniżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipsku do 30.11.2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, pok. Nr 17. Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 87 64 22 703 wew. 23.

                                                                                                                                                                                          Burmistrz Lipska
                                                                                                                                                                                             Lech Łępicki

Do pobrania:

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: