Ochrona Środowiska


Ogłoszenia

Featured

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w roku 2021 na terenie powiatu augustowskiego, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe.
   Prace terenowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia, wykonywane będą na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, firmy: KRAMEKO Sp. z o.o. i TAXUS Sp. z o.o.
   W związku z powyższym proszę właścicieli gruntów leśnych i nieleśnych oraz wód wszystkich form własności, o umożliwienie osobom upoważnionym przez poszczególnych wykonawców wstępu na nieruchomość, w celu wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Starosta Augustowski

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: