Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Usuwanie folii rolniczych
Featured

Usuwanie folii rolniczych

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Burmistrz Lipska informuje o obowiązku złożenia Oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.

W związku z powyższym , rolnicy, którzy zadeklarowali udział w przedsięwzięciu są zobowiązani złożyć do Urzędu Miejskiego w Lipsku do dnia 30.09.2023 r. stosowne oświadczenie. Proszę zabrać ze sobą wszystkie zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis za rok 2021, 2022, 2023.

Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania poniżej lub  w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pokój nr 18.

Rolnikom którzy nie złożą w wyznaczonym terminie oświadczenia  nie może zostać udzielone dofinansowanie tj. nie zostaną odebrane odpady.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Załącznik:

  1. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis / pomoc de minimis w rolnictwie/ pomoc de minimis w rybołówstwie

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: