Zanieczyszczenia nasion wirusem ASF

W związku z wystąpieniem na terytorium RP dwóch ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie przeprowadzono gruntowne dochodzenie epizootyczne. W ich wyniku nie stwierdzono, aby zboża uprawiane przez rolników służące, jako pasza dla zwierząt mogły stanowić źródło tej choroby.