Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Featured

Szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2020

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny zaprasza wszystkich rolników na szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków eWniosekPlus.

Featured

Ostrzeżenie przed wirusem ptasiej grypy

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, należy zachować szczególną ostrożność, w tym przestrzeganie zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do gospodarstw.

Featured

PILNE! Informacja dotycząca usuwania folii rolniczej

  Burmistrz Lipska, informuje, że Gmina Lipsk planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  W związku z powyższym rolnicy zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, proszeni są o składanie informacji o w/w odpadach w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pok. Nr 18.
  W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Lipsk ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Szczegółowe informacje – Urząd Miejski w Lipsku, pokój nr 18 w godzinach pracy urzędu. Wzory informacji można pobrać poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Lipsku, w pokoju nr 18.

Featured

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy.

Featured

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Susza i inne niekorzystne warunki atmosferyczne, które w ostatnich latach nawiedziły Powiat Augustowski spowodowały szkody w lasch, w postaci wywrotów, złomów oraz pojawienia się drzew opanowanych przez szkodliwe owady.

W trosce o lasy, zobowiązuję prywatnych właścicieli, aby w terminie do 30 marca 2020 r. usunęli drzewa usychające i suche oraz uszkodzone przez wiatr.

W przypadku nieusunięcia wyżej wymienionych drzew, z mocy art. 24 ustawy o lasach, podjęte zostaną odpowiednie działania dyscyplinujące.

Jednocześnie apeluję do wszystkich mieszkańców powiatu augustowskiego, a szczególnie do osób przebywających w lesie, o wyjątkowo ostrożne posługiwanie się ogniem w terenie otwartym i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Starosta Augustowski

Featured

"Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej"

  Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską.

Featured

Termin składania wniosków o oszacowanie szkód w związku z suszą

Prosimy o składanie wypełnionych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych w związku z suszą do dnia 12 lipca 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Załączniki:

  • załącznik nr 1 - wniosek producenta rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego <pobierz>
Featured

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Prosimy poszkodowanych rolników o składanie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku wypełnionych wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, w których zostały wyrządzone szkody przez suszę. Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć  kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.

Featured

V edycja Konkrsu pn. "Olimpiada Aktywności Wiejskiej"

  Wzorem lat uboegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest V edycja Konkursu pn. "Olimpiada Aktywności Wiejskiej". Z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jednak na mapie województwa podlaskiego nadal są obszary, które należy ożywić i zmotywować do działania.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: