Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników przy ul. Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku”.