Polski Ład


Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk

Featured

Podpisanie umowy z wykonawcą

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Lipsku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk”.

Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 2.051.640,00 zł. Zadanie w 79,94 % kosztów, tj. 1.640.000,00 zł jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest:

Przedsiębiorstwo Usługowe „Bus Service” Jan Jerzy Biedulewicz
ul.
Portowa 44
16 - 300 Augustów

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: