PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Featured

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. podpisano z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”.

Całkowita wartość projektu to kwota 156.149,68 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to kwota 99.385 zł.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, mająca na celu udostępnienie mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę boiska sportowego.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: