PROW Na Lata 2014 - 2020


Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka,
w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km

Featured

Uroczyste otwarcie drogi gminnej Skieblewo - Kurianka

W poniedziałek, 6 listopada, odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Skieblewo – Kurianka. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz województwa oraz samorządowcy.

Z wyremontowanej drogi cieszyli się przede wszystkim mieszkańcy Skieblewa, którzy tłumnie przybyli na uroczystość otwarcia. Poświęcenia drogi dokonał ks. Waldemar Sawicki, proboszcz lipskiej parafii. Wstęgę przecinali wspólnie przedstawiciele województwa:  Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, oraz radny sejmiku województwa Andrzej Koronkiewicz. Nie zabrakło także władz samorządowych: burmistrza Lecha Łępickiego, radnych oraz sołtysa wsi Skieblewo. Wstęgę przecinali także mieszkańcy wsi.

- Muszę przyznać, że stan dróg w gminie Lipsk i w gminach sąsiednich jest dobry, a może i bardzo dobry, porównując inne gminy województwa podlaskiego. Co nie znaczy, że jest ich wystarczająca ilość – mówił w trakcie otwarcia marszałek Bogdan Dyjuk.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tej drogi, panu burmistrzowi, urzędnikom, radnym. Dzięki wspólnie podjętej inicjatywie, my mieszkańcy wsi Skieblewo i mieszkańcy pobliskiej Kurianki, mamy bezpieczną i wygodną drogę – mówi Aleksander Sztukowski, sołtys Skieblewa.

- Jest to już kolejna inwestycja drogowa, którą udało nam się zrealizować (po ulicy Stolarskiej, Kościelnej i 12 km dróg żwirowych), a jednocześnie jest to inwestycja najdroższa i największa. I mam nadzieję, że nie ostatnia. Dołożymy wszelkich starań, aby kolejne, planowane inwestycje, z udziałem środków europejskich, także doczekały się tak uroczystego finiszu – mówi burmistrz Lipska, Lech Łępicki.

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690”, mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Skieblewo i Kurianka poprzez przebudowę drogi gminnej Nr G102751 o długości 3 690 mb. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji była firma - P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk. Całkowita wartość projektu to kwota 1 405 980,00 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 778 800,00 zł.

(IW)

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: