PROW Na Lata 2014 - 2020


Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk

Featured

Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej

Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że w dniu 14.03.2024 r. Gmina Lipsk podpisała umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk”.
Operacja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
20240314 103916Celem operacji jest ulepszenie infrastruktury technicznej na terenach wiejskich gminy i w mieście Lipsk poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Skieblewie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w celu polepszenia warunków życia mieszkańców gminy i stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, w tym szczególnie produkcji rolniczej.
Wykonawcą robót jest firma

STRABAG SP. Z O. O.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

W ramach zadania zaplanowano:

  1. budowę trzech odcinków wodociągów Lipsk – Nowy Lipsk, Jaczniki – Rygałówka i Lipsk – Skieblewo o łącznej długości 5.170 m
  2. 2. budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 780 m przy ul. Saperów w Lipsku
  3. 3. modernizację stacji uzdatniania wody w Skieblewie

Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 6.040.232,23 zł, natomiast dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 wyniesie 5.000.000,00 zł. Termin wykonania tych prac to 30.04.2025 r.,

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Lipska
                                                                                                                                                                                           mgr Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: