PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne
na potrzeby świetlicy wiejskiej

Featured

Odbior końcowy inwestycji pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 28.02.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej”

Wykonawcą robót była firma WYSBUD Michał Wysocki z Dąbrowy Białostockiej.

Wartość robót wyniosła 337.998,00 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z PROW 2014-2020 to 151.278,00 zł, tj. 63,63 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Operacja realizowana była w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i miała na celu udostępnienie mieszkańcom wsi Krasne infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: