PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne
na potrzeby świetlicy wiejskiej

Featured

„Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej”

 

Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że w dniu 11 lipca 2022 r. Gmina Lipsk podpisała z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej”.

Całkowita wartość projektu to kwota 237.747,38 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 151.278,00 zł.

W ramach zadania planuje się:

1. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
2. wykonanie prac brukarskich, schodów zewnętrznych i balustrady,
3. wykonanie instalacji elektrycznej,
4. montaż ogrzewania elektrycznego,
5. wykonanie instalacji odgromowej,
6. wykonanie instalacji sanitarnych,
7. wykonanie prac budowlanych wewnętrznych.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Krasne infrastruktury rekreacyjnej i kulturalne.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: