RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby
Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności (LOLA)

Featured

Przetarg - Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

 

Załączniki:

 • SIWZ >>pobierz

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 • Załącznik 1a >>pobierz

  Załącznik nr 1a do formularza oferty – kosztorys ofertowy.

 • Załącznik Nr 9 >>pobierz

  Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót

 • Pytania i odpowiedzi >>pobierz

  Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2017r. dotyczące ogłoszonego przetargu Nr 613217-N-2017 z dnia 8 listopada 2017 r. na inwestycję pn. "Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności"

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: