Ochrona Środowiska


Ogłoszenia

Featured

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk

Gmina Lipsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

Featured

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie

Featured

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta i gminy Lipsk za 2017 rok

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 rok z terenu miasta i gminy Lipsk

Featured

Ocena obszarowa jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2016 roku z terenu miasta i gminy Lipsk

Featured

Wyniki badań wody na terenie Gminy Lipsk

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Augustowie przedstawiła ocenę sanitarną wody z kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę

Featured

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2016 roku z terenu miasta gminy Lipsk: Wodociąg Lipsk, Wodociąg Skieblewo, Wodociąg Krasne.

Featured

Opłaty środowiskowe

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą obowiązków przedsiębiorców związanych z rozliczeniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych.

Featured

Wyniki badań wody na terenie miasta i gminy Lipsk

Poniżej publikujemy informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i gminy Lipsk

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: