Ochrona Środowiska


Ogłoszenia

Featured

Wyniki badań wody na terenie miasta i gminy Lipsk

Poniżej publikujemy informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i gminy Lipsk

Featured

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje przystąpić do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Featured

Informacja o finansowaniu projektu - AZBEST 2015

Gmina Lipsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Dotowanie programu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk"

Gmina Lipsk informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk”
jest dotowana na podstawie umowy nr 082/14/B-OZ/AZ-052/DA z dnia 27.06.214 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Informacja w sprawie odbioru azbestu

Urząd Miejski w Lipsku informuje, że w roku 2014 planuje pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zdjęcie i utylizację azbestu z dachów domostw i budynków gospodarczych.

Informacja

Urząd Miejski w Lipsku informuje, że na realizację zadania pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk w 2013 roku została przyznana Gminie Lipsk dotacja

Obwieszczenie Burmistrza Lipska

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipsk

Urząd Miejski w Lipsku informuje, iż jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

„Zbieraj baterie – chroń środowisko” - rozstrzygnięcie konkursu

Dnia 15 czerwca 2011 r. rozstrzygnięty został konkurs ekologiczny dla placówek oświatowych z terenu gminy Lipsk pn. „ Zbieraj baterie – chroń środowisko”. W wyniku zbiórki, która trwała od 21 marca do 15 czerwca br. zebrano 25.585 szt. zużytych baterii.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: