Ochrona Środowiska


Ogłoszenia

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ELEKTROZŁOMU ORAZ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Do kontenera KE – 7 w kolorze pomarańczowym wrzucamy zużyte świetlówki, akumulatory i baterie.

Przeterminowane leki przynieś do apteki

Uprzejmie informujemy, że od listopada br. na terenie naszej gminy istnieje możliwość bezpłatnego oddania niewykorzystanych i przeterminowanych lekarstw. Gmina zakupiła konfiskator, czyli pojemnik do gromadzenia przeterminowanych lekarstw, który został umieszczony w aptece w Lipsku, ul. Rynak 7 a.

Ciekawostki

Co warto wiedzieć, by skutecznie dbać o nasze środowisko...

Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania baterii

Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, które w większości przypadków zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć, kadm,, nikiel, cynk, nieulegające neutralizacji i redukcji oraz wiele innych szkodliwych substancji.

Azbest

Sposoby postępowania z azbestem

Azbest jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Ze względu na swoje zalety, m. in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: