PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Featured

Odbiór inwestycji

 

Burmistrz Lipska

informuje, że w dniu 09.07.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”.

Wykonawcą robót była firma COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska z Tłuszcza. Wartość robót wyniosła 199.211,81 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z PROW 2014-2020 to 99.358,00 zł, tj. 63,63 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Operacja realizowana była w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i miała na celu udostępnienie mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę boiska sportowego.

W ramach projektu wykonano 968 m2 syntetycznej nawierzchni boiska do gry w piłkę ręczną, piłkochwyty o długości 44 mb oraz nowe bramki.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

 

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: