PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Featured

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 14.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, mająca na celu udostępnienie mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę boiska sportowego.

Wykonawcą robót będzie firma

COMPLEXE SPORTIF

Grażyna Kowalska
ul. Kościuszki 4/3,
05-240 Tłuszcz

Zadanie polega na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną na działce o nr geod. 710/5, przy ul. Nowodworskiej w Lipsku. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia to 199.211,81 zł, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 99.358,00 zł. Termin wykonania tych prac to 05.10.2018 r.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: