RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku

Featured

Podpisanie umowę na wykonanie zdania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 26.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”

 Wykonawcą robót jest firma
MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Paweł Trochimowicz
ul. Stolarska 9,
16-315 Lipsk

Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Lipska poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne.
W ramach projektu zaplanowano m. in.: częściowy remont nawierzchni alejek, wymianę ławek i koszy, remont oświetlenia, gospodarkę drzewostanem i rabatami, modernizację placu zabaw, wykonanie gier terenowych, instalację monitoringu, instalację nagłośnienia (ogród muzyczny), kurtynę wodną i instalację nawadniającą.

Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 149.937,00 zł, kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 127.534,73 zł.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: