RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku

Featured

Odbiór inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku informuje, że w dniu 23.08.2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.

„Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”

Roboty wykonano w związku z projektem „Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku, natomiast operacja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Prace wykonała firma MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Paweł Trochimowicz z Lipska.

Wartość całego projektu wyniosła 261.609,73 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 85 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu wykonano wymianę ścian nośnych budynku, ich docieplenie styropianem, tynkowanie i malowanie wymienionych ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej oraz utwardzenie terenu wokół budynku. Zakupiono także wyposażenie jednej z sal przedszkolnych.

Celem projektu było dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci korzystających z usług przedszkola, w szczególności 3 - 4 latków.

Dyrektor

Barbara Aleksiejczyk

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: