RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku

Featured

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, informuje, że w dniu 01.04.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”

Wykonawcą robót jest firma

MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Paweł Trochimowicz
Stolarska 9,
16-315 Lipsk

Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Celem projektu jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci korzystających z usług przedszkola, w szczególności 3 - 4 latków.

W ramach projektu zaplanowano m. in.: wymianę ścian nośnych budynku, wykonanie ocieplenia styropianem, tynkowanie i malowanie wymienionych ścian wewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej, wykonanie utwardzenia wokół budynku oraz zakup wyposażenia.

Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 241.847,20 zł brutto, kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 85 % kosztów kwalifikowalnych.

p. o. Dyrektora

Barbara Aleksiejczyk

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: