Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Featured

Płatności obszarowe i eWnioskiPlus 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Augustowie) zaprasza na szkolenia dotyczące zmian płatności obszarowych oraz eWnioskówPlus 2018

Featured

Rolnicy także będą składać JPK_VAT - nowy obowiązek od 1 stycznia

Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie wielu rolników indywidualnych

Featured

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Lipsku wraz z Burmistrzem Lipska zapraszają sołtysów, delegatów i osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne w zakresie funkcjonowania i przyszłości Gminnej Spółki Wodnej w Lipsku.

Featured

Afrykański pomór świń na terenie powiatów: augustowskiego i sokólskiego

Rozporządzenie NR 10/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2017 r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: augustowskiego i sokólskiego

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 26 września 2017 r.

o przebudowie sieci melioracyjnej obiektu "Kamienna - Kropiwno" na obszarze położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 8, 10/1, 310, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0037 Szuszalewo, gm. Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski oraz na działce o numerze ewidencyjnym 1169, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0011 Lipsk, gm. Lipsk, powiat augustowski

Featured

Szczepienia lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2017 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie zawiadamia, że w planowanym terminie od 8 września 2017 r. na całym terenie powiatu augustowskiego, będą prowadzone szczepienia lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2017 roku.

Featured

Wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej

Informujey, że od 8 do 12 września 2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

Featured

Przymrozki wiosenne - składanie wniosków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o zastosowaniu pomocy dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.

Featured

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Szanowni Państwo, informuję, że od 1 września 2017 r. rozpoczyna swoją działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie miał swoją siedzibę w Białymstoku ul.Kombatantów 4 (była siedziba Agencji Rynku Rolnego) z Filią tego Oddziału w Suwałkach ul.Sportowa 22.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: