Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Featured

Dotyczy gospodarstw rolnych, w których uprawiana jest truskawka

  Prosimy o składanie wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy w uprawie truskawki do 25 czerwca 2019r.

Featured

Informacja w sprawie spisu wyborców

WYBORCO

Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w województwie podlaskim. Spisy wyborców są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. od godz. 7.15 do godz. 15.15 w lokalu Urzędu Miejskiego w Lipsku, pokój Nr 7.

Featured

List Prezes KRUS

Featured

Wybory do Izb Rolniczych

W związku z wyborami do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r. poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej. Termin zgłaszania osób chętnych do 5 czerwca 2019 roku pod numerem tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58 lub w siedzibie Urzędu.

Featured

Zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywać się będą w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. W 2019 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu...

Featured

Rolniku... ratuj pszczoły!

Najważniejsze! Opryski wykonuj wieczorem, wwówczas najbardziej toksyczne substancje zdążą się rozłożyć. Jeżeli zrobisz to rano, wówczas szczyt ich działania przypadnie na największą aktywność rożlin miododajnych

Featured

W trosce o bagna

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego br. został ogłoszony pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa we władaniu BbPn. Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2019 r.

Featured

XVII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Zapraszamy do udziału w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

1. Regulamin konkursu

2. Pismo informacyjne ws. konkursu

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: