Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Featured

Ubój zwierząt poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu a Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej przekazuje informację w/s uboju zwierząt w przypadku uboju poza rzeźnią

Featured

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"

Interesujesz się tematyką OZE? Zastanawiasz się czy to się opłaca, jakie są szanse i zagrożenia? Przyjdź na wyjątkowe spotkanie z praktykami, którzy posidająinstalacje OZE. Posłuchaj czy warto inwestować w OZE!

Featured

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wspierając rozwój każdego z Kół Gospodyń WIejskich zostały wprowadzone rozwiązania, które jeszcze w 2018 roku zagwarantują wsparcie finansowe - od 3 do 5 tysięcy złotych dla koła. Szczególne ułatwienia zostały przewidziane zarówno dla działających z tradycją i historią Kół Gospodyń Wiejskich np. prawo pierwszeństwa oraz tych nowopowstających.

Featured

Zawiadomienie

  Urząd Miejski w Lipsku informuje, iż w tutejszym Urzędzie, pokój nr 18 są wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, obręb Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Kopczany, Krasne, łąki wsi Krasne, Kurianka, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stary Rogożyn, Rogożynek, Siółko, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Żabickie stanowiące własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, celem wglądu właścicieli i zgłaszania uwag. Zastrzeżenia i wnioski można składać w dniach od 23.08.2018r. do 24.09.2018r.

  Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Featured

Informacja Burmistrza Lipska dotycząca szacowania szkód spowodowanych suszą

Burmistrz Lipska, informuje o możliwości składania do tut. Urzędu, wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek suszy.

  Z komunikatu opublikowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, susza rolnicza występuje w uprawach zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych, drzew owocowych.

  W załączeniu wniosek producenta rolnego; oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych; oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach; zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Featured

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Pragnę poinformować, że z dniem 18 maja br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska

w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

Featured

Zaproszenie

na POWIATOWE FORUM ROLNICZE

Featured

Szczepienie lisów wolno żyjących

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zawiadamia, że w planowanym terminie: od 20 marca do 27 marca 2018 r. na całym obszarze województwa podlaskiego, będą prowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - w akcji wiosennej 2018 roku.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: