Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Featured

PILNE! Informacja dotycząca usuwania folii rolniczej

Burmistrz Lipska, informuje, że Gmina Lipsk planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Featured

Ptasia grypa - informacje

  W związku z bardzo dużym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie przekazuje informacje dotyczącą obowiązków w zakresie utrzymywania i zasad bioasekuracji w hodowli drobiu (ulotka informacyjna). Jednocześnie przypomina się o zgłaszaniu ptaków padłych z grupy ryzyka tj. ptaki wodne oraz drapieżne (tzw. monitoring bierny).

Featured

,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

  IV edycja losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Featured

Dożynki wojewódzkie

Podlaskie Święto Chleba - 14 sierpnia 2022 r.

Featured

Ulotka informacyjna

Hodowco bydła!

Featured

Spotkanie informacyjne

  W związku ze stacjonowaniem żołnierzy w pasie przygranicznym i zgłaszanymi skargami rolników na zniszczone uprawy chciałbym przeprowadzić krótkie spotkanie informacyjne o sposobie postępowania w zaistniałej sytuacji.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku w poniedziałek 30.05.2022 na godzinę 10.00.

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Suchocki

Kierownik

Biuro Powiatowe w Augustowie

Podlaski Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Przemysłowa 6, 16-300 Augustów

Tel. 87-523-76-25/ 661-781-073

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: