Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Featured

Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach

  W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Wojewoda Podlaski powołał Komisję do oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Lipsk.

Featured

Ogłoszenie

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz informacji dotyczącej obowiązków w zakresie utrzymywania i zasad bioasekuracji w hodowli drobiu

Featured

Działalność prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku w 2020 roku

Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku systematycznie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym i rolniczym chorobom zawodowym. Jak co roku Kasa wykorzystuje różne formy działań – pogadanki, szkolenia, konkursy, przeglądy gospodarstw i prac polowych, czy też pokazy bezpiecznej pracy.

Featured

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

  W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Featured

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Featured

Apel do rolników

  Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!

  Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września br. realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada 2020 r.

Featured

Weźcie udział w spisie w drodze samospisu

  W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Featured

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski FUndusz Rozwoju Wsi Polskiej uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji "Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II"

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: