Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Poziom recyklingu, ograniczenia masy odpadów i składowania

Poziom recyklingu, ograniczenia masy odpadów i składowania - Rok 2021

Wypełniając obowiązek, który nakłada na gminy art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Burmistrz Lipska informuje, że Gmina Lipsk w roku 2021 osiągnęła następujące poziomy:

  1. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 20,19 %
  2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 3,50 %
  3. składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - 2,59 %.

Podmioty, które odbierają odpady z nieruchomości niezamieszkanych:
a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

MPO Sp.z o.o. - 20,93 %
BIOM Sp.z o.o. - 21,75 %

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: