Urząd Miejski w Lipsku


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Featured

Harmonogram zbiórki folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach

Z dniem 16.05.2022 r. na terenie Gminy Lipsk rozpocznie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym rolnicy, którzy są zadeklarowali chęć oddania tego typu odpadów, proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz właściwe przygotowanie odpadów rolniczych poprzez ich oczyszczenie i spakowanie w Big - Bag lub worki oddzielnie dla każdej frakcji. 

Featured

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis -

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - dotyczy „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Featured

Zapytanie ofertowe

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Lipsk

Featured

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Featured

AGRO Ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników

Featured

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola rolnika, by upadku unikał”

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej krus.gov.pl został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola rolnika, by upadku unikał”, który weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prewencją zdarzeń najczęściej zgłaszanych do Kasy – upadków osób.

Featured

Usuwanie folii rolniczej

Burmistrz Lipska, informuje, że Gmina Lipsk planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Featured

Kurs operatora kombajnów zbożowych

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: