Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2016 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I półrocze 2016 roku - z terenu Gminy Lipsk

 Harmonogram Odbioru Zmieszanych Odpadów Komunalnych – I półrocze 2016 r.

Bartniki i Kolonia, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz, Sołojewszczyzna

11 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 8 kwietnia, 9 maja, 8 czerwca

Lichosielce, Rakowicze, Siółko, Lipsk Murowany, Lipszczany, Rygałówka, Dolinczany

12 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 11 kwietnia, 10 maja, 9 czerwca

Ulice:
Miejska, 400-lecia, Batorego, Jermakowicza, Cicha, Dolna, Górna, Grodzieńska, Jaśminowa, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Leśna, Lipowa, Nowodworska, Ogrodowa, Pusta, Rybacka, Rynek, Rzemieślnicza, Saperów, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Wesoła, Zacisze, Zamiejska, Żłobikowskiego

13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 12 kwietnia, 11 maja, 10 czerwca

Kurianka, Skieblewo, Dulkowszczyzna, Kopczany, Żabickie, Jaczniki

14 stycznia, 11 lutego, 11 marca, 13 kwietnia, 12 maja, 13 czerwca

Jasionowo, Podwołkuszne, Krasne, Wyżarne, Kolonia Lipsk, Nowy Lipsk, Rogożynek, Nowy Rogożyn, Stary Rogożyn, Jałowo

15 stycznia, 12 lutego, 14 marca, 14 kwietnia, 13 maja, 14 czerwca

 Zbiórka odpadów będzie odbywała się w godzinach od 7 00 do 20 00. Prosimy o wystawianie pojemników rano lub dnia poprzedniego.

 

Harmonogram Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych – I półrocze 2016 r.

Lichosielce, Rakowicze, Siółko, Lipsk Murowany, Lipszczany, Rygałówka, Dolinczany

11 stycznia, 8 marca, 11 maja

Ulice:
Miejska, 400-lecia, Batorego, Jermakowicza, Cicha, Dolna, Górna, Grodzieńska, Jaśminowa, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Leśna, Lipowa, Nowodworska, Ogrodowa, Pusta, Rybacka, Rynek, Rzemieślnicza, Saperów, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Wesoła, Zacisze, Zamiejska, Żłobikowskiego

12 stycznia, 9 marca, 10 maja

Kurianka, Skieblewo, Dulkowszczyzna, Kopczany, Żabickie, Jaczniki

13 stycznia, 10 marca, 13 maja

Jasionowo, Podwołkuszne, Krasne, Wyżarne, Kolonia Lipsk, Nowy Lipsk, Rogożynek, Nowy Rogożyn, Stary Rogożyn, Jałowo

14 stycznia, 11 marca, 12 maja

Bartniki i Kolonia, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz, Sołojewszczyzna

15 stycznia, 14 marca, 16 maja

 

Przedmioty wielkogabarytowe i zużyte urządzenia elektroniczne zostaną odebrane po wcześniejszym zgłoszeniu do biura MPO
pod nr tel: (85) 711-56-19 w dniach
8, 9, 10 luty 2016 roku
8, 9, 10 czerwiec 2016 roku

 UWAGA !!!

W celu sprawnego odbioru odpadów z posesji prosimy o wystawienie przedmiotów i urządzeń wielkogabarytowych
w godzinach od 6 00 do 20 00.
Prosimy o wystawianie rano lub dnia poprzedniego.

Odpady nie będą zabrane, gdy będą ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: