Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2016 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - II półrocze 2016 roku - z terenu Gminy Lipsk

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z Gminy Lipsk - II półrocze 2016 r.

Bartniki i Kolonia, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz, Sołojewszczyzna

8 lipiec, 8 sierpień, 8 wrzesień, 10 październik, 8 listopad, 8 grudzień

Lichosielce, Rakowicze, Siółko, Lipsk Murowany, Lipszczany, Rygałówka, Dolinczany

11 lipiec, 9 sierpień, 9 wrzesień, 11 październik, 9 listopad, 9 grudzień

Ulice: Miejska, 400-lecia, Batorego, Jermakowicza, Cicha, Dolna, Górna, Grodzieńska, Jaśminowa, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Leśna, Lipowa, Nowodworska, Ogrodowa, Pusta, Rybacka, Rynek, Rzemieślnicza, Saperów, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Wesoła, Zacisze, Zamiejska, Żłobikowskiego  

12 lipiec, 10 sierpień, 12 wrzesień, 12 październik, 10 listopad, 12 grudzień

Kurianka, Skieblewo, Dulkowszczyzna, Kopczany, Żabickie, Jaczniki

13 lipiec, 11 sierpień, 13 wrzesień, 13 październik, 14 listopad, 13 grudzień

Jasionowo, Podwołkuszne, Krasne, Wyżarne, Kolonia Lipsk, Nowy Lipsk, Rogożynek, Nowy Rogożyn, Stary Rogożyn, Jałowo

14 lipiec, 12 sierpień, 14 wrzesień, 14 październik, 15 listopad, 14 grudzień

 

Zbiórka odpadów będzie odbywała się w godzinach od 7 00 do 20 00.
Prosimy o wystawianie pojemników rano lub dnia poprzedniego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z Gminy Lipsk - II półrocze 2016 r.

Lichosielce, Rakowicze, Siółko, Lipsk Murowany, Lipszczany, Rygałówka, Dolinczany
8 lipiec, 8 wrzesień, 8 listopad,
Ulice: Miejska, 400-lecia, Batorego, Jermakowicza, Cicha, Dolna, Górna, Grodzieńska, Jaśminowa, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Leśna, Lipowa, Nowodworska, Ogrodowa, Pusta, Rybacka, Rynek, Rzemieślnicza, Saperów, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Wesoła, Zacisze, Zamiejska, Żłobikowskiego
11 lipiec, 9 wrzesień, 9 listopad,
Kurianka, Skieblewo, Dulkowszczyzna, Kopczany, Żabickie, Jaczniki
12 lipiec, 12wrzesień, 10 listopad,
Jasionowo, Podwołkuszne, Krasne, Wyżarne, Kolonia Lipsk, Nowy Lipsk, Rogożynek, Nowy Rogożyn, Stary Rogożyn, Jałowo
13 lipiec, 13 wrzesień, 14 listopad,
Bartniki i Kolonia, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz, Sołojewszczyzna
14 lipiec, 14 wrzesień, 15 listopad,

 

Przedmioty wielkogabarytowe i zużyte urządzenia elektroniczne
zostaną odebrane po wcześniejszym zgłoszeniu do biura MPO
pod nr tel: (85) 711-56-19
w dniach 8, 9, 12, 13, 14 grudzień 2016 roku

 UWAGA !!!

W celu sprawnego odbioru odpadów z posesji prosimy o wystawienie przedmiotów i urządzeń wielkogabarytowych
w godzinach od 6 00 do 20 00.

Prosimy o wystawianie rano lub dnia poprzedniego.

Odpady nie będą zabrane, gdy będą ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

 

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: