Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Prawidłowe udostępnianie pojemników z odpadami komunalnymi
Featured

Prawidłowe udostępnianie pojemników z odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,
  W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi braku odbioru odpadów komunalnych w ostatnim czasie informuję, że zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 Uchwały Nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 6091) "Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne".
  Wszystkie odpady nieodebrane z powodu braku możliwości dojazdu do posesji zostaną odebrane przez Spółkę Biom, kiedy tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

                                                                                                                                                                                               Burmistrz Lipska
                                                                                                                                                                                                  Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: