Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - ROK 2019

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2019: ODPADY SEGREGOWANE, ODPADY ZMIESZANE oraz ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROZŁOM

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH - ROK 2019

  • TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, popiół) Z TERENU GMINY LIPSK W 2019 R.
  • TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (BIOODPADY) Z TERENU GMINY LIPSK W 2019 R.
  • TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, popiół) Z TERENU GMINY LIPSK W 2019 R.
  • TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH (BIOODPADY) Z TERENU GMINY LIPSK W 2019 R.

>>POBIERZ TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH - ROK 2019<<

 

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - ROK 2019

>>POBIERZ TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH - ROK 2019<<

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY LIPSK - ROK 2019

>>POBIERZ TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY LIPSK
- ROK 2019<<

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: