Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2015 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej w I półroczu 2015 roku w gminie Lipsk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub wykluczone w przetargu: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Lipsk"

Czytaj więcej

Nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipsk,

W związku z obniżeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz wprowadzeniem nowych stawek ryczałtowych od gospodarstw 6-osobowych i większych właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 13 marca br.

Harmonogram odbioru odpadów w 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi harmonogramami odbioru odpadów w roku 2014 - w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Proszę również zapoznać sie z dodatkowymi informacjami, tj.: zasadami segregacji odpadów, odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
>>Pobierz harmonogram na 2014 rok<<

Nowe stawki opłaty śmieciowej

UCHWAŁA NR XXVI/211/13 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty czytaj dalej

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Lipsk - do końca 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym (obowiązującym od 01.09.2013r.) harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu GMINY LIPSK.
>> ZOBACZ NOWY HARMONOGRAM <<

Pojemniki na odpady z firmy BIOM sp. z o.o.

Informujemy, iż w sprawie sprzedaży lub dzierżawy pojemników z firmy BIOM sp. z o.o. osoby fizyczne korzystające dotychczas z tych pojemników, a zainteresowane ich kupnem lub dzierżawą, proszone są o kontakt pod nr telefonu 85 716 17 55.

Spotkanie z mieszkańcami Lipska

Burmistrz Lipska zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Lipska w dniu 24.02.2013r. (niedziela) o godz. 15:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

B u r m i s t r z    L i p s k a   i n f o r m u j e:

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru stałych odpadów komunalnych. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: